GELECEK İÇİN ŞİMDİ!

Endüstri Ürünleri Tasarımı yıl sonu sergisi için afiş tasarımı.

NOW FOR THE FUTURE!

Poster design for the end of the year Industrial Products Design Exhibition.