VİZYON:
Uzun bir gelecekte ulaşmak isteğimiz durum.
Kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak başarabileceğimiz bir ideal. Vizyon, içinde bulunduğumuz şartlarla uzun vadeli amaçlarımızın bileşiminden oluşur. Ulaşılmak istenen, farklılaştırılmış bir gelecek düşüncesi ve geleceği öngörmek.


Futurematic gelecekten seslenen ürünler üzerine konuşmaların yapıldığı ve katılımcılara dağıtılan stikerların kullanılması ile süprizlere açık hale gelebilecek etkileşimli bir sergi planlamasıdır. Sergiyi gezen ve söz söylemek yorum yapmak isteyenlerin geri dönütlerini alabileceğimiz bir platform. 
ConnectingDots:

Her insanı bir nokta olarak ele alırsak, sergide fikir paylaşımlarıyla bağ kurarak geleceği şekillendiren bir çizgi haritalandırma oluşturmak ana amaçtır. Gelişen hayatın ağlarını oluşturan karmaşık bağlantılar. Her kişiden bir ses farklı bir renk ile tesadüfler ... Bizi de bağlayan fikirler ve insanlar... Tanımadığın birinin sözüne farklı bir bakış açısı ile yaklaşabilmek geleceği yapılandırmada ilk adımdır. 
Katılımcılar olası gelecekleri keşfetmenin yolları olarak tasarıma ilgi duymaktalar ve ilgilenenler de kesinikle bu konuda söz hakkına sahip olmalılar. Sergi etkileşimi sosyal ağlarda da katılıma ve yoruma açık olursa daha eğlenceli hale gelebilir ve katılımı arttırabilir. Oyunlaştırma mantığı ile arkadaş çevrelerinden duyulma ve bilgilendirilme olasılıkları da artmış olur. Yepyeni hayali nesneler "Gelecekten Şey." ve gelecekten söz etmek- paylaşmak; fikirlerin gerçekleştirilme olaslığını ve motivasyonu arttırabilir.
Kısacası serginin gelecek vizyonu ile yapılıyor olması bu konuya ilgi duyanlar ile bir buluşma noktası yani bir köprü görevi görmeli.  Bireyler arasında güçlü bağların oluşmasına olanak tanımayı amaçlamaktadır. Stickerlar ile her birey platformda bir konu açıp yeni bir soru öne sürebilir- sorabilir- post itler kullanılabilir. Ürünlerin sergileneceği platformlar yerdeki yönlendirme şeritleriyle farklı renkler ile bölünebilir. Sektörlere göre ayrılabilir. Sergi sonrası geri dönütler- feed backler. Hiç ummadığımız birinden gelebilecek öneriler...

VISION: The situation we want to achieve in a long future. It is an ideal that we will be able to achieve if it will not happen on its own but wasting the necessary efforts. Vision consists of a combination of our long-term goals in the context we are in. To anticipate a differentiated future thought and future that is desired to be reached.

Futurematic is the planning of an interactive exhibition where discussions about future prominent products are made and the use of stakeholders distributed to the participants can become open to surprises. It is a platform where we can get the feedbacks of visitors who want to comment and comment.

ConnectingDots:

If we consider every human being as a point, the main purpose is to create a line mapping that shapes the future by linking ideas in the show. The complex links that make up the nets of the developing world. Everyone's voice is a coincidence with a different color ... Ideas and people who connect us ... It is the first step in constructing a future that can approach one's opinion with a different perspective.

Participants are interested in designing ways to explore possible futures, and those interested should have a say in this matter. If the exhibition interaction is open to participation and comment on social networks, it can become more fun and increase participation. The probability of being heard and informed by the playing logic and friend circles also increases. Brand new fictional objects are "Future Thing." and talking about it in the future; it may increase the likelihood and motivation of ideas.

In short, if the exhibition is carried out with the vision of the future, it should serve as a meeting point, ie a bridge, with those interested. It aims to allow for the formation of strong ties among individuals. With Stickers, each individual can ask a question on the platform - a post-it can be used. The platforms on which the products will be displayed can be divided into different colors by the orientation strips on the ground. It can be divided according to the sectors. Post-exhibition feedback - feed backler. Suggestions that one might come from ...