Product & UI/UX Design - Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Taxi kullanma deneyimindeki tedirgin edici hissi minimuma indirmek için gözlem ve anket yapılarak bu hissin temel olarak taksicinin kullanacağı yolu uzatmış olma ihtimali, taksicinin yolu bilmiyor olma ihtimali ve gidilecek yolun tahmini tutarının bilinemiyor olmasından kaynaklandığı söylenebilir.  

TAXI navigasyon projesi kullanıcının telefonuna indirebileceği bir uygulama projesidir. Yolcu plaka numarası girerek taksideki navigasyonun hafıza verilerine ulaşabilir. Sunulan yol alternatiflerinden istediğini tercih edip taxide kullanılan navigasyonla ortak dil sayesinde ödeyeceği miktarı telefonundan takip edebilir.

It can be said that this feeling is basically due to the possibility that the taxi driver has extended the route to use, the taxi driver does not know the way and the estimated amount of the road to be traveled is unknown because of the observation and questionnaire to minimize the unpleasant feeling of taxi service use experience.

The TAXI navigation project is an application project for the user to download to the phone. By entering the passenger's license plate number, you can access the memory data of the navigation in the cabin. You can choose what you want from the offered route alternatives and track the amount you will pay in the common language with the taxidized navigation.