'Boşlukları doldurunuz'

 Yaz-Çiz-Yapıştır

'İyi tasarım söz söyleyendir.'
 Net iletişim kurabilmelidir. 
İnsanlar ile tasarım arasındaki benzerliklerden yola çıkılarak afiş/pano tasarımı yapılmıştır. 

Açık alanlar için tasarlanmış bir afiş çalışmasıdır. İnsanlara yaşadıkları çevrede etkileşim, söz hakkı tanıma ve sosyal mesaj iletebilme amacı ile hazırlanmıştır.

 

'Fill in the Blanks'

 Write-Draw-Post

'Good design speaks.'  It should be able to communicate clearly. The poster design was based on the similarities between people and design. 'You fill in the blanks'. It is a poster/panel work designed for open spaces. It has been prepared with the aim of interacting with people in their surroundings, recognizing their right to speak and conveying social messages.