Teknolojik gelişme (3d printer vb.) kullanıcıların zihinsel üretim ihtiyacını karşılamakta artan boş zaman kavramını fiziksel üretme ihtiyacı ile dolduran kişilerin hobi amaçlı atölye ve kurslara başlangıcında artış gözlemlenmektedir. Günümüz gelişen teknolojiler ışığında kişisel ürünler ve bireysellik temaları bize göstermektedir ki üretim temelli kişinin yaratıcılığını besleyen ürünlere talep günden güne artış gösterecektir. Projedeki temel motivasyonum endüstriyel tasarım açısından yaklaşılmamış bir makineyi ürünleştirme fırsatının yanında sektörel anlamda bir inovasyon ile Ege ve İç Anadolu bölgesindeki seramik sektörüne dikkat çekmek ve üretimi desteklemektir.

KARO amatör ruhlar için kendi üretimlerini kendileri yapabilecekleri kalınlık, en ve boy kesimi ayarlarındaki kolaylık ile desenli karo üretebilecekleri bir üründür.

 

Technological advancement (3d printer, etc.) has seen an increase in the beginnings of hobbyist workshops and courses for those who fill the concept of leisure time with the need to physically produce, in order to meet the mental production need of the users. In the light of today's developing technologies, personal products and individuality show us that the demand for the products that feed the creativity of the production-oriented person will increase day by day. In addition to the opportunity to produce an unapproved machine in terms of industrial design, the main motivation in the project is to attract attention to the ceramic sector in the Aegean and Central Anatolia regions with an innovation in the sectoral sense and to support production.

KARO is a product for amateur spirits to produce patterned tiles with ease in their thickness, width and length adjustments that they can make themselves