8X4 markası için konsept ekip çalışmasıdır. Kullanıcı, şehirde yaşayan gençler teması altında değerlendirilmiştir. Şehir ışıkları soyutlanarak Urban Spirit ve Wild Flower olmak üzere iki adet etiket çalışması yapılmıştır.

The concept team work for the 8X4 brand. The user is assessed on the theme of urban youth. City lights were abstracted and two label works were done, namely Urban Spirit and Wild Flower.